Investeeringute arukas juhtimine

FB Asset Management on oma fonde ja varasid professionaalselt haldav fondivalitseja. Kasutame fondide puhul investeerimismeetodeid, mis võimaldavad saavutada pikas perspektiivis turu keskmisest tasemest paremaid tulemusi. Meie fondide investeerimisotsuste eesmärgiks on investorile stabiilse sissetuleku tagamine pikema aja vältel. Kõigis oma investeeringutes kasutame omakapitali võrdselt võõrkapitaliga.

loe edasi