It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Income Fund E fondifaktid

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

 

Fond investeerib vähemalt 60% Fondi varast reguleeritud turul mittekaubeldavatesse aktsiatesse või osadesse, võlaväärtpaberitesse või teiste riskikapitalifondide aktsiatesse või osakutesse, keskendudes peamiselt võlaväärtpaberitesse investeerimisele.

 

Eesmärk on tagada investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni (vahemikus 4.5-11.5% aastas) 3-7 aasta perspektiivis. Fond on mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega ning soovituslik investeerimishorisont on alates 3-st aastast. 

 

Fondi Tootlused

 

1 päev0.0250%
1 kuu

0.7850%

1 aasta8.8870%
Aasta algusest0.2790%
Fondi algusest

37.6350%

 

Osaku Hinnad

 

Kuupäev11.01.2019
Osaku NAV1368.1627 €
Ost

1354.4811 €

Müük1375.0035 €
Sharpe suhtarv30.7560
Standardhälve0.0213

 

 

Tasud

 

Valitsemistasu1.5% aastas
Väljalasketasu0.5%
Tagasivõtmistasu1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta)
Tulemustasu10% osaku puhasväärtuse tõusust üle selle ajaloolise kõrgeima aasta lõpu taseme.


 

Info

 

FondivalitsejaFB Asset Management AS 
ISIN EE3500110202 
Lisainfoinfo@fbassets.eu  

 

 

Osaku puhasväärtus Chart