It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Income Fund E fondifaktid

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

 

Fond investeerib vähemalt 60% Fondi varast reguleeritud turul mittekaubeldavatesse aktsiatesse või osadesse, võlaväärtpaberitesse või teiste riskikapitalifondide aktsiatesse või osakutesse, keskendudes peamiselt võlaväärtpaberitesse investeerimisele.

 

Eesmärk on tagada investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni (vahemikus 4.5-10.5% aastas) 3-7 aasta perspektiivis. Fond on mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega ning soovituslik investeerimishorisont on alates 3-st aastast. 

 

Fondi Tootlused

 

1 päev0.0240%
1 kuu

0.7340%

1 aasta8.8270%
Aasta algusest1.9620%
Fondi algusest

39.2900%

 

Osaku Hinnad

 

Kuupäev22.03.2019
Osaku NAV1388.3700 €
Ost

1374.4863 €

Müük1395.3119 €
Sharpe suhtarv30.4820
Standardhälve0.0215

 

 

Tasud

 

Valitsemistasu0.95% aastas
Väljalasketasu0.5%
Tagasivõtmistasu1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta)


 

Info

 

FondivalitsejaFB Asset Management AS 
ISIN EE3500110202 
Lisainfoinfo@fbassets.eu  

 

 

Osaku puhasväärtus Chart