It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Income Fund S fondifaktid

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

 

Fond investeerib vähemalt 60% Fondi varast reguleeritud turul mittekaubeldavatesse aktsiatesse või osadesse, võlaväärtpaberitesse või teiste riskikapitalifondide aktsiatesse või osakutesse, keskendudes peamiselt võlaväärtpaberitesse investeerimisele.

 

Eesmärk on tagada investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni (vahemikus 4,5-11,5% aastas) 3-7 aasta perspektiivis. Fond on mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega ning soovituslik investeerimishorisont on alates 3-st aastast.

 

Fondi Tootlused

 

1 päev0.0240%
1 kuu

0.7560%

1 aasta8.9760%
Aasta algusest6.4930%
Fondi algusest

35.0020%

 

Osaku Hinnad

 

Kuupäev21.09.2018
Osaku NAV1335.9650 $
Ost

1322.6054 $

Müük1342.6449 $
Sharpe suhtarv21.3770
Standardhälve0.0305

 

 

Tasud

 

Valitsemistasu1,5% aastas
Väljalasketasu0,5%
Tagasivõtmistasu1% väljumistasu (1,75% väljumistasu varem kui 1 aasta)
Tulemustasu10% osaku puhasväärtuse tõusust üle selle ajaloolise kõrgeima aasta lõpu taseme.


 

Info

 

FondivalitsejaFB Asset Management AS 
ISIN EE3500110210
Lisainfoinfo@fbassets.eu  

 

 

Osaku puhasväärtus Chart