It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Income Fund

FB Income Fund E osak

ISIN:EE3500110202
Bloomberg:FBINCFE ET

 

 

Investeerimiseesmärk

 

Eesmärk on tagada investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni (vahemikus 4,5-10,5% aastas) 3-7 aasta perspektiivis. On mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega ning soovituslik investeerimishorisont on alates 3-st aastast.

 

 

Fondi strateegia

 

Fond investeerib vähemalt 60% oma varadest ettevõtete võlakirjadesse. Nagu enamikul investeeringutest investeeringute väärtus võib mõnikord olla negatiivne, ning strateegia eesmärkide täitmist ei saa garanteerida. Antud eesmärgiks ei ole lubadus ega garanteeri positiivset tulemust.

 

 

Riskihaldus

 

Riskihaldus põhineb rangetel riskijuhtimise reeglitel, mis sisaldavad:

  • Emitendi valiku kriteeriumid
  • Selge ning arusaadav äri
  • Stabiilne rahavoog, mis võimaldab täita emitendil oma kohustusi
  • Võimalus kontrollida otsuste tegemist ettevõte juhatuse või nõukogu kaudu
  • Põhjalik krediidianalüüs
  • Igakuine emitendi majandusnäitajate järelvalve

 

 

Fondi põhiandmed

 

Turud: USA, Euroopa, Baltimaad

Instrumendid: 

Ettevõtete võlakirjad 4% intressiga ning lunastusega mitte vähem kui 1 aasta

Valuuta: USD (ISIN EE3500110210), EUR (ISIN EE3500110202)
AUM:7 700 000 EUR
Osaku hind: 1 000 EUR (või 1 000 USD sõltuvalt investeeringu valuutast)
Minimaalne investeeringu maht: 100 000 EUR (või 100 000 USD sõltuvalt investeeringu valuutast)
Soovitatav investeerimisperiood: alates 3-st aastast
Varad:  

Mitte vähem kui 60% finantsinstrumentides

Riskid: VaR (Value at Risk) vähem kui 5% 20-ne päeva jooksul, tõenäosusega 99%
NAV:iga nädal
Dividendid: fond ei maksa dividente
Halduskulud:

- 0,95% aastas portfelli väärtusest

Investori kulud:

- sisenemis tasu 0,5% investeeritavast summast

- väljumistasu 1,0% (1,75% varem kui 1 aasta) investorile väljamakstavast summast

Registripidaja: Swedbank
Aruandlusperiood: 1 kuu

 

 

Fondi Tootlused

 

FB Income Fund

11-12.2014

2015

2016

2017

2018

E-osakud

1.507%

9.173%

8.998%

8.888%

8.8860%

 

 

 


 

AS “FB AssetManagement“ kasutab antud materjaalides numbreid, mis näitavad keskmist investeeringute tasuvust või sellest kõrvalekaldeid siis need arvud võivad olla teoreetilised oletused, mis on väljaarvutatud ajalooliste andmete põhjal. AS “FB Asset Management“ ei garanteeri investeeringu tasuvust, investeeringute tasuvus sõltub muutustest finantsturgudel ja kõik võimalikud kaasnevad riskid kannab investor (riskide kirjeldus).