It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Opportunity Fund fondifaktid

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

 

Käesolev fond on suunatud maksimaalse tootluse saavutamisele ning see kasutab keerulisi kauplemisstrateegiaid, mis sisaldavad sageli finantsvõimendust, ettemüüki ja tuletisinstrumente. Vähemalt 80% varadest investeerib fond USA aktsiaturu tuletisinstrumentidesse. Peamiseks kauplemisvahendiks on indeksoptsioonid ja USA riigivõlakirjade optsioonid.

 

Investeerimise eesmärk on võimaldada investoril saada selline investeeritud kapitali tootluse määr, mis ületaks märgatavalt pangadeposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni 3-7-aastases perspektiivis. Fond on suunatud kõrge riskitasemega investoritele.

 

 

Fondi Tootlused

 

1 päev0.1020%
1 kuu

3.0540%

1 aasta11.0520%
Aasta algusest0.7020%
Fondi algusest

31.8610%

 

Osaku Hinnad

 

Kuupäev30.04.2018
Osaku NAV1238.0430 €
Ost

1238.0430 €

Müük1238.0430 €
Sharpe suhtarv3.6200
Standardhälve1.2530

 

 

Tasud

 

Valitsemistasu-
Väljalasketasu-
Tagasivõtmistasu-
TulemustasuEdukustasu määr on 30% Osaku puhasväärtuse tõusust üle selle ajaloolise kõrgeima kuu lõpu taseme


 

Info

 

FondivalitsejaFB Asset Management AS 
ISIN EE3500110236 
Lisainfoinfo@fbassets.eu  

 

 

Osaku puhasväärtus Chart