It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

FB Opportunity Fund

FB Opportunity Fund

ISIN:EE3500110236
Bloomberg:FBOPPOR ET

 

 

Investeerimise eesmärk

 

Investeerimise eesmärk on võimaldada investoril saada selline investeeritud kapitali tootluse määr, mis ületaks märgatavalt pangadeposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni 3-7-aastases perspektiivis. Fond on suunatud kõrge riskitasemega investoritele.

Tänu spetsiaalsete investeerimisstrateegiate rakendamisele suudab antud fond teenida tulu mitte ainult kasvava vaid ka kahaneva turusituatsiooni korral.

FB Opportunity Fund lisamine investeerimisportfelli tagab portfelli mitmekesistamise, mis vähendab Teie investeerimisportfelli üldist riskitaset.

Fond kuulub madala kulutasemega fondide hulka (puuduvad fondi sisenemise ja fondist väljumise tasud).

 

 

Fondi strateegia

 

Käesolev fond on suunatud maksimaalse tootluse saavutamisele ning fondis on kasutusel keerulised kauplemisstrateegiaid, mis sisaldavad sageli finantsvõimendust, lühikeseks müüki ja tuletisinstrumente.

 

Vähemalt 80% varadest investeerib fond USA aktsiaturu tuletisinstrumentidesse. Peamiseks kauplemisvahendiks on indeksoptsioonid ja USA riigivõlakirjade optsioonid.

 

Antud strateegiast lähtuvat kauplemise ajalugu võib vaadata siit. Jooksvaid reaalseid andmeid FB Opportunity Fund varade puhasväärtuse kohta saab vaadata siit.

 

Nagu suurema osa investeeringute puhul võib ka selliste investeeringute kasv olla negatiivne ning strateegia eesmärkide saavutamine ei ole alati garanteeritud. Püstitatud eesmärk ei ole aga garantii ega taga edukaid tulemusi.

 

 

Riskijuhtimine

 

Riskijuhtimine põhineb rangetel, ettevõttes kehtestatud riskihaldusereeglitel, milleks on:

  • kauplemisinstrumendi valikukriteerium;
  • tasemete valikukriteeriumid;
  • vara liikumise arvutuse tõenäosusmudelid võimaliku volatiilsuse arvestusega;
  • kontroll riski väärtuse muutuse üle e VaR (Value at Risk).

 

 

Fondi põhiandmed

 

Turud: USA

Instrumendid: 

Tuletisinstrumendid, sh indeksoptsioonid ja võlakirjad

Valuuta: EUR
AUM: 3 050 000 EUR
1 osaku maksumus:1 000 EUR
Minimaalne investeeringusumma: 100 000 EUR
Investeerimisperiood: Soovitatavalt alates 3 aastast
Varade suhe:

Vähemalt 60 % finantsinstrumentides

Riskid: Keskmisest kõrgemad
NAV:Iga kuu
Dividendid: Fond ei näe ette dividendide maksmist
Halduskulud:- edukustasu 30% tulust
Investori kulutused:

- 0% tasu fondist väljumise eest

Register: Swedbank
Depositoorium: Swedbank
Aruandlusperiood: Iga kuu

 

 

Fondi Tootlused

 

2016

2017

2018

FB Opportunity Fund

17.876%

16.141%

14.461%

 

 

 


 

Kui AS FB Asset Management kasutab esitatud materjalides näitajaid investeeringute keskmise tulususe või sellest kõrvalekaldumise kirjeldamiseks, on need kõigest oletuslik prognoos, mis tugineb toimunud sündmustel. AS FB Asset Management ei garanteeri investeeringute tulusust; investeeringute tulusus sõltub muutustest finantsturgudel, ning vastavad investeeringuga kaasuvad riskid võtab investor enda kanda. Investeerimisriski enda peale võtmine on investori jaoks osalemise maksumus investeeringu tulususes.