It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondid

Kuidas osta fondi osakuid

Fondiosakuid saavad osta isikud, kes vastavad tingimustele,mis on kirjeldatud Fondi tingimustes.


Täiendava informatsiooni saamiseks, tingimuste kohta, palun võtke ühendust FB Asset Management AS-ga.


E-mail:

Tel: +372 881 0300


Osakute märkimiseks peaks investor välja selgitama, kas tema pank võimaldab märkida Eesti fondide osakuid. Kui investori pank ei võimalda märkida Eesti fondide osakuid, peaks investor võtma ühendust Swedbank AS-ga Eestis.


Selleks, et avada konto Swedbank AS-s, palun võtke ühendust Swedbank AS Eestis ning täitke vastav avaldus


Swedbank AS Eestis kontaktandmed:

E-mail: and

Postiaadress: Swedbank AS, Att. Fund Services / Transfer Agency

Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Estonia


Konto avatakse 24h jooksul dokumentide kättesaamisest.


Osakute märkimiseks :

1. Saadab investor täidetud ja allkirjastatud märkimisavalduse Fondivalitsejale e-meiliga või faksiga (originaal tuleb saata tavapostiga või kohale tuua). Märkimisavalduse leiate siit.

2. Fondivalitseja saadab Teile kinnituse ning informatsiooni Tehingu kohta.

3. Investor kannab rahalised vahendid Fondi märkimiskontole.

4.Tehingupäevast järgmisel päeval kantakse Fondi osakud investori kontole.


Tähelepanu! Enne Fondi osakute märkimist peate omama kontot Fondi osakute hoidmiseks!


Fondi märkimiskonto rekvisiidid:

Saaja: FB Income Fund

Pank: SWEDBANK AS

SWIFT : HABAEE2X

Arve nr. E osakud (ISINEE3500110202): EE842200221060725971

Arve nr. S osakud (ISIN EE3500110210): EE792200221060730814


Rahalised vahendid peavad olema laekunud Fondi märkimiskontole Tehingupäeval enne kella 12:00.


E-mail:

Tel: +372 881 0300