It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Uudised

Uudised

Seoses Aktsiaseltsi tegutsemisega väikefondi valitsejana nõukogu otsustas muuta FB Income Fund, GPF Fund, ja FB Opportunity Fund fondide tingimused ja kinnitada need uues redaktsioonis.


Muudatused jõustuvad otsuse tegemise kuupäevast (10.01.2018).


 

FB Asset Management AS

 

 


 

30.06.2017


Lugupeetud investor!


FB Asset Management AS esitas 08.05.2017 Finantsinspektsioonile teate, et tegutseb edaspidi väikefondi valitsejana.


Vastavalt selle aasta 10. jaanuaril jõustunud investeerimisfondide seadusele (§ 515 lg 1) on kohustatud kehtivat tegevusluba omav fondivalitseja esitama kuue kuu jooksul peale seaduse jõustumist Finantsinspektsioonile teate selle kohta, millise seaduses (§ 306 lg5) nimetatud fondivalitsejana ta edaspidi tegutseb.


Seadus sätestab (§ 520 lg 1) väikefondi valitseja valitsetavatele fondidele lisanõude. Juhul kui fondivalitseja, kes valitses enne seaduse jõustumist tegevusloa alusel vaid mitteavalikke fonde, jätkab tegevust väikefondi valitsejana, on tal kohustus võtta tema valitsetavate fondide investorite osakud või aktsiad tagasivõtmistasuta tagasi ühe aasta jooksul pärast väikefondi valitseja tegevusloa saamist.


Investoritel on õigus nõuda nende osakute või aktsiate tagasivõtmistasuta tagasivõtmist juhul, kui nad teavitavad sellest soovist fondivalitsejat ühe kuu jooksul pärast tagasivõtmistasuta tagasivõtmise võimalusest teadasaamist. Teavituse tähtaeg on 31.07.2017.


 

FB Asset Management AS

Arseni Lõhmus