It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Ettevõttest

Väärtused

Usaldus

  • Investeerime oma raha klientidega samadel tingimustel. 
  • Meie strateegiad ja tööpõhimõtted on läbipaistvad ja kliendile arusaadavad. 
  • Rakendame ranget kontrolli vara ja konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks.
  • Meie klientide arv ja meie poolt hallatavate varade suurus on aastast aastasse kasvanud.
  • Meie pikaajalised kliendisuhted põhinevad usaldusel.
  • Oleme arengule suunatud ajaga kaasaskäiv ettevõte. Pakume kõrgeimat teenindustaset ning üritame saavutada täiuslikkust kõiges, mida teeme.

 

Innovatsioon


Professionaalsete matemaatikute ja programmeerijate poolt loodud investeerimismudelid lubavad sekundi murdosa jooksul töödelda miljoneid operatsioone ja etteantud tõenaolisusega arvutada välja strateegiad ning juhtida riske. Meie oleme huvitatud tõhususest. Meie töö pakub meile rõõmu ning meie tegevuse keskmeks on innovaatiline stabiilsus ja tõhusus. Meie oleme novaatorid. Meie tunneme uhkust oma innovatsioonide ajaloo üle. Meie edu põhineb innovaatiliste ja kontrollitud strateegiate juurutamises.

 


Tulusus

 

Mistahes fondistrateegia eesmärk on pakkuda Investorile mõõduka riski tingimusel suuremat totolust pikema investeerimisperioodi juures võrreldes pangahoiustega sõltumata traditsiooniliste turgude (aktsia- ja väärtpaberiturud) liikumissuunast. Sellepärast kujunevad reeglina neutraalsed turustrateegiad. Meie kasutatakse alati matemaatilisi vara liikumise arvestusmudeleid arvestades prognoositavat volatiilsust ja tõenäosust

 

Meie aktiivsed fondistrateegiad on 16-25% aastase tootlusega (kumulatiivselt 20-25%).

 

Fikseeritud tootlusega instrumentidesse investeerivate fondide strateegiad on 4,5-10,5% aastase tootlusega.

 

 

Riskide haldamine

 

Meie fondide riskihalduse strateegiad põhinevad VaR (Value at Risk) väärtusel, mis omakorda baseerub volatiilsusel. Strateegia eesmärgiks on 20-päevase perioodi jooksul ära hoida portfelli väärtuselangus üle 5% (99% tõenäosusega). Selle tulemusena saame sujuvama tootluskõvera väga kõrge Sharpe koefitsiendiga (tootluse kõvera ja tootluse kõvera volatiilsuse suhe).


Liites meie fondid tasakaalustatud investeerimisportfelli vähendate üldist riski ja volatiilsust ning suurendate tootlust.