×
  • en
  • ru

FB Opportunity Fund

Aktiivselt juhitav fond, mis on orienteeritud absoluutse tulususe saavutamisele.
Miks FB Opportunity Fund?
  • Fond on tänu erilistele investeerimisstrateegiatele võimeline saama tulu nii kasvaval kui ka langeval turul ning turustagnatsiooni perioodidel.
  • Fond on likviidne instrument, kuna investoril on võimalik sellesse siseneda ja väljuda kord kuus.
  • Fond kuulub madala kulutasemega fondide kategooriasse (puuduvad tasud sisenemise ja väljumise eest, samuti juhtimistasu).
  • Fond kasutab riskifondi strateegiat.


Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.