×
 • en
 • ru

Fondi tootlus

(seisuga 31.08.2019)

Opportunity Fund

august 2019
3.031%
1 aasta
17.044%
Alates märts 2016*
57.743%
* fondi töö alustamise kuupäev

Income Fund (Unit E)

september 2019
0.695%
1 aasta
8.437%
Alates november 2014*
42.734%

Income Fund (Unit D)

september 2019
0.702%
1 aasta
3.943%
Alates märts 2019*
3.943%
* fondi töö alustamise kuupäev

FB Income Fund

Fond on orienteeritud stabiilse prognoositava tulu saamisele.

Miks FB Income Fund?

 • Fondi eesmärk on stabiilne kapitalikasv.
 • Fond on likviidne instrument, sest vastavalt fondi reeglitele võib investor siseneda fondi ja väljuda sellest kord nädalas.
 • Fondi asutamisest keskmine aasta tootlus oli 8-9%.
 • Fondil on kaht liiki osakuid (Unit E ja Unit D). Osakute D alusel makstakse dividende 2 korda aastas.

Fondi maht

€ 8 199 439

(Seisuga 20.09.2019)

FB Income Fund´i strateegia

See on mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib peamiselt börsil noteerimata võlakirjadesse, mille on välja andnud äriühingud või finantsasutused. On mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega.

 

FB Income Fund E osaku ajalooline tootlus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Tootlus FB Income Fund Unit E

september 2019
0.695%
1 aasta
8.437%
Jooksva aasta algusest
6.042%
Strateegia algusest
42.734%

Osaku maksumus FB Income Fund Unit E

(Seisuga 20.09.2019)

Osaku NAV
1440.15
Osaku ost
1425.75
Osaku müük
1447.35

Riskijuhtimine

Fond on rajatud rangetele riskijuhtimisreeglitele, mille hulka kuuluvad:
 • emitendi valiku kriteeriumid;
 • arusaadav ja läbipaistev emitendi äri;
 • stabiilne ja arusaadav rahavoog, mis võimaldab teenindada emitendi korporatiivset võlga;
 • võimalus kontrollida firma juhatuse või nõukogu kaudu vastu võetavaid otsuseid;
 • põhjalik krediidianalüüs;
 • igakuine kontroll emitendi finantsnäitajate üle.

 

Investeerimiseesmärk

Eesmärk on pakkuda kutselistele investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni 3-7 aasta perspektiivis.

Aasta tootlus FB Income Fund Unit E

2018
8.886%
2017
8.887%
2016
8.998%
2015
9.173%
2014
1.236%

FB Income Fund Unit D

1 märtsil 2019 lasi fond välja uut liiki osaku (Unit D). FB Income Fund Unit D maksab investoritele kaks korda aastas intressi 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

Fond investeerib samadesse obligatsioonidesse ja rahaturu instrumentidesse nagu FB Income Fund Unit E.

Tootlus FB Income Fund Unit D

 

september 2019
0.702%
Jooksva aasta algusest
3.943%
Strateegia algusest
3.943%

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Osaku maksumus FB Income Fund Unit D

(Seisuga 20.09.2019)

Osaku NAV
1024.26
Osaku ost
1014.02
Osaku müük
1029.38

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Aasta tootlus FB Income Fund Unit D

 

Intressi väljamakse

Kuupäev20.06.201915.12.2019
Väljamakse / ühik (tootlus %)€10.79 (1.08%)0

Väljamaksmisele kuuluv intress arvutatakse kaks korda aastas ja võrdub 90% fondiosaku kasumist, mis on kogunenud mai viimase reedeni ja käesoleva aasta novembri viimase reedeni. Intress makstakse välja kolme nädala jooksul alates kogunenud kasumi arvutamisest.

Fondi põhiandmed

 

Fondivalitseja: FB Asset Management AS
ISIN Unit E / Unit D: EE3500110202 / EE3500110301
Bloomberg Unit E / Unit D: FBINCFE ET / FBINCFS ET
Turud: Euroopa
Instrumendid: ettevõtete võlakirjad 4% intressiga ning lunastusega mitte vähem kui 1 aasta
Valuuta: EUR
Osaku maksumus: 1 000 EUR
Minimaalne
investeeringusumma:
100 000 EUR
Varad: mitte vähem kui 60% finantsinstrumentides
Riskid: VaR (Value at Risk) vähem kui 5% 20-ne päeva jooksul, tõenäosusega 99%
NAV: iga nädal
Dividendid: FB Income Fund Unit E – ei näe ette dividendide väljamaksmist
FB Income Fund Unit D – näeb ette dividendide maksmise kaks korda aastas (15. juuni ja 15. detsember) 90% ulatuses fondi selle aja faktilisest kasumist
Halduskulud: 0,95% aastas portfelli väärtusest
Investori kulud: 0,5% sisenemistasu
1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta)
Registripidaja: Swedbank
Aruandlusperiood: iga nädal