×
 • en
 • ru

Fondi tootlus

(seisuga 03.06.2019)

Opportunity Fund

mai 2019
0.006%
1 aasta
16.037%
Alates märts 2016*
52.65%
* fondi töö alustamise kuupäev

Income Fund (Unit E)

juuni 2019
0.71%
1 aasta
8.63%
Alates november 2014*
41.064%

Income Fund (Unit D)

juuni 2019
0.717%
1 aasta
1.861%
Alates märts 2019*
1.861%
* fondi töö alustamise kuupäev

FB Income Fund

Fond on orienteeritud stabiilse prognoositava tulu saamisele.

Miks FB Income Fund?

 • Fond genereerib stabiilset prognoositavat tulu 4,5–10,5% aastas.
 • Fond on likviidne instrument, sest vastavalt fondi reeglitele võib investor siseneda fondi ja väljuda sellest kord nädalas.
 • Strateegia, mida on kasutatud fondi asutamisest peale (4. november 2014), on andnud üldist tulusust 41%
 • Fondil on kaht liiki osakuid (Unit E ja Unit D). Osakute D alusel makstakse dividende 2 korda aastas.

Fondi maht

€ 8 053 180

(Seisuga 21.06.2019)

FB Income Fund´i strateegia

See on mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib peamiselt börsil noteerimata obligatsioonidesse, mille on välja andnud äriühingud või finantsasutused.

FB Income Fund E osaku ajalooline tootlus

Tootlus FB Income Fund Unit E

juuni 2019
0.71%
1 aasta
8.63%
Jooksva aasta algusest
4.028%
Strateegia algusest
41.064%

Osaku maksumus FB Income Fund Unit E

(Seisuga 21.06.2019)

Osaku NAV
1414.51
Osaku ost
1400.37
Osaku müük
1421.59

Riskijuhtimine

Fond on rajatud rangetele riskijuhtimisreeglitele, mille hulka kuuluvad:
 • emitendi valiku kriteeriumid;
 • arusaadav ja läbipaistev emitendi äri;
 • stabiilne ja arusaadav rahavoog, mis võimaldab teenindada emitendi korporatiivset võlga;
 • võimalus kontrollida firma juhatuse või nõukogu kaudu vastu võetavaid otsuseid;
 • põhjalik krediidianalüüs;
 • igakuine kontroll emitendi finantsnäitajate üle.

 

Investeerimiseesmärk

Eesmärk on tagada investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni (vahemikus 4,5-10,5% aastas) 3-7 aasta perspektiivis. On mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega ning soovituslik investeerimishorisont on alates 3-st aastast.

Aasta tootlus FB Income Fund Unit E

2018
8.886%
2017
8.887%
2016
8.998%
2015
9.173%
2014
1.236%

FB Income Fund Unit D

1 märtsil 2019 lasi fond välja uut liiki osaku (Unit D). FB Income Fund Unit D maksab investoritele kaks korda aastas intressi 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

Fond investeerib samadesse obligatsioonidesse ja rahaturu instrumentidesse nagu FB Income Fund Unit E.

Tootlus FB Income Fund Unit D

 

juuni 2019
0.717%
Jooksva aasta algusest
1.861%
Strateegia algusest
1.861%

Osaku maksumus FB Income Fund Unit D

(Seisuga 21.06.2019)

Osaku NAV
1005.52
Osaku ost
995.47
Osaku müük
1010.55

Aasta tootlus FB Income Fund Unit D

 

Intressi väljamakse

Kuupäev20.06.201915.12.2019
Väljamakse / ühik (tootlus %)€10.79 (1.08%)0

Väljamaksmisele kuuluv intress arvutatakse kaks korda aastas ja võrdub 90% fondiosaku kasumist, mis on kogunenud mai viimase reedeni ja käesoleva aasta novembri viimase reedeni. Intress makstakse välja kolme nädala jooksul alates kogunenud kasumi arvutamisest.

Fondi põhiandmed

 

Fondivalitseja: FB Asset Management AS
ISIN Unit E / Unit D: EE3500110202 / EE3500110301
Bloomberg Unit E / Unit D: FBINCFE ET / FBINCFS ET
Turud: Euroopa
Instrumendid: ettevõtete võlakirjad 4% intressiga ning lunastusega mitte vähem kui 1 aasta
Valuuta: EUR
Osaku maksumus: 1 000 EUR
Minimaalne
investeeringusumma:
100 000 EUR
Varad: mitte vähem kui 60% finantsinstrumentides
Riskid: VaR (Value at Risk) vähem kui 5% 20-ne päeva jooksul, tõenäosusega 99%
NAV: iga nädal
Dividendid: FB Income Fund Unit E – ei näe ette dividendide väljamaksmist
FB Income Fund Unit D – näeb ette dividendide maksmise kaks korda aastas (15. juuni ja 15. detsember) 90% ulatuses fondi selle aja faktilisest kasumist
Halduskulud: 0,95% aastas portfelli väärtusest
Investori kulud: 0,5% sisenemistasu
1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta)
Registripidaja: Swedbank
Aruandlusperiood: iga nädal