×
 • en
 • ru

Fondi tootlus

(seisuga 31.01.2020)

Opportunity Fund

jaanuar 2020
1.622%
1 aasta
16.559%
Alates märts 2016*
66.284%
* fondi töö alustamise kuupäev

Income Fund (Unit E)

veebruar 2020
0.718%
1 aasta
8.33%
Alates november 2014*
45.952%

Income Fund (Unit D)

veebruar 2020
0.704%
1 aasta
7.42%
Alates märts 2019*
7.42%
* fondi töö alustamise kuupäev

FB Income Fund

Fond on orienteeritud stabiilse prognoositava tulu saamisele.

Miks FB Income Fund?

 • Fondi eesmärk on stabiilne kapitalikasv.
 • Fond on likviidne instrument, sest vastavalt fondi reeglitele võib investor siseneda fondi ja väljuda sellest kord nädalas.
 • Fondi asutamisest keskmine aasta tootlus oli 8-9%.
 • Fondil on kaht liiki osakuid (Unit E ja Unit D). Osakute D alusel makstakse dividende 2 korda aastas.

Fondi maht

€ 8 438 641

(Seisuga 21.02.2020)

FB Income Fund´i strateegia

See on mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib peamiselt börsil noteerimata võlakirjadesse, mille on välja andnud äriühingud või finantsasutused. On mõeldud investoritele mõõduka ja konservatiivse riskitasemega.

 

FB Income Fund E osaku ajalooline tootlus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Tootlus FB Income Fund Unit E

veebruar 2020
0.718%
1 aasta
8.33%
Jooksva aasta algusest
1.207%
Strateegia algusest
45.952%

Osaku maksumus FB Income Fund Unit E

(Seisuga 21.02.2020)

Osaku NAV
1485.7209
Osaku ost
1470.8637
Osaku müük
1493.1495

Riskijuhtimine

Fond on rajatud rangetele riskijuhtimisreeglitele, mille hulka kuuluvad:
 • emitendi valiku kriteeriumid;
 • arusaadav ja läbipaistev emitendi äri;
 • stabiilne ja arusaadav rahavoog, mis võimaldab teenindada emitendi korporatiivset võlga;
 • võimalus kontrollida firma juhatuse või nõukogu kaudu vastu võetavaid otsuseid;
 • põhjalik krediidianalüüs;
 • igakuine kontroll emitendi finantsnäitajate üle.

 

Investeerimiseesmärk

Eesmärk on pakkuda kutselistele investorile stabiilne prognoositav sissetulek, mis ületab pankade deposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni 3-7 aasta perspektiivis.

Aasta tootlus FB Income Fund Unit E

2019
8.251%
2018
8.81%
2017
8.837%
2016
8.998%
2015
9.292%
2014
1.236%

FB Income Fund Unit D

1 märtsil 2019 lasi fond välja uut liiki osaku (Unit D). FB Income Fund Unit D maksab investoritele kaks korda aastas intressi 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

Fond investeerib samadesse obligatsioonidesse ja rahaturu instrumentidesse nagu FB Income Fund Unit E.

Tootlus FB Income Fund Unit D

 

veebruar 2020
0.704%
Jooksva aasta algusest
1.183%
Strateegia algusest
7.42%

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Osaku maksumus FB Income Fund Unit D

(Seisuga 21.02.2020)

Osaku NAV
1021.9600
Osaku ost
1011.7404
Osaku müük
1027.0698

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Aasta tootlus FB Income Fund Unit D

 

2019
6.146%

Intressi väljamakse

Kuupäev20.06.201915.12.2019
Väljamakse / ühik (tootlus %)€10.79 (1.08%)€33.737 (3.37%)

Väljamaksmisele kuuluv intress arvutatakse kaks korda aastas ja võrdub 90% fondiosaku kasumist, mis on kogunenud mai viimase reedeni ja käesoleva aasta novembri viimase reedeni. Intress makstakse välja kolme nädala jooksul alates kogunenud kasumi arvutamisest.

Fondi põhiandmed

 

Fondivalitseja: FB Asset Management AS
ISIN Unit E / Unit D: EE3500110202 / EE3500110301
Bloomberg Unit E / Unit D: FBINCFE ET / FBINCFD ET
Turud: Euroopa
Instrumendid: ettevõtete võlakirjad 4% intressiga ning lunastusega mitte vähem kui 1 aasta
Valuuta: EUR
Osaku maksumus: 1 000 EUR
Minimaalne
investeeringusumma:
100 000 EUR
Varad: mitte vähem kui 60% finantsinstrumentides
Riskid: VaR (Value at Risk) vähem kui 5% 20-ne päeva jooksul, tõenäosusega 99%
NAV: iga nädal
Dividendid: FB Income Fund Unit E – ei näe ette dividendide väljamaksmist
FB Income Fund Unit D – näeb ette dividendide maksmise kaks korda aastas (15. juuni ja 15. detsember) 90% ulatuses fondi selle aja faktilisest kasumist
Halduskulud: 0,95% aastas portfelli väärtusest
Investori kulud: 0,5% sisenemistasu
1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta)
Registripidaja: Swedbank
Aruandlusperiood: iga nädal