×
  • en
  • ru

Investeerimise filosoofia

Meetodid

Varade aktiivse juhtimise meetodid võimaldavad pikaajalises perspektiivis saavutada meie fondidel paremaid tulemusi võrreldes turu juhtivate indeksitega, olenemata valitsevast turusituatsioonist. Tulemused saavutatakse investeerimismudelite abil, mis on välja töötatud professionaalsete matemaatikute ja programmeerijate abiga ning võimaldavad etteantud tõenäosusega läbi mõelda strateegiaid ja juhtida riske.

Strateegiad

Kasutame fondis kahte aktiivselt juhitud optsioonistrateegiat: gamma neutraalne ja delta neutraalne. Need strateegiad on võimelised tootma positiivset tulu nii tõusvatel, langevatel kui ka külgsuunas liikuvatel aktsiaturgudel. Mõema strateegia eesmärgiks on pakkuda klientidele juhitava riskiga, pangahoiustega võrreldes kõrgemat ning stabiilsemat tootlust pika investeerimisperioodi jooksul.

Riskijuhtimine

Distsiplineeritud riskide hindamine ja riskijuhtimine on igas meie strateegias investeerimisprotsessi sügavalt integreeritud komponendid. Riskijuhtimise põhieesmärk on kapitali võimalikult otstarbekas kasutamine, tulu maksimeerimine, fondi varade kasvu stabiilsuse suurendamine ning investori kahjumi tõenäosuse vähendamine.

FB Opportunity Fund

Fond on ette nähtud kõrge riskitasemega kutselistele investoritele.

See on aktiivselt juhitav fond.

Fondi poolt investeeritavad tuletisinstrumendid põhinevad toorainete alusvaral ning investeerimisstrateegia ei võimalda keskenduda keskkonnasäästlikele alusvaradele, kuna börsidel nende alusvaradega ei kaubelda. Eeltoodud põhjusel Fond ei arvesta investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõjuga jätkusuutlikkusteguritele.

Fondi eesmärk on kapitalikasv. Fondi loomisest keskmine aasta tootlus oli 14-17%.

Fond investeerib vähemalt 60% oma aktivatest tuletisinstrumentidesse USA fonditurul.

Fond on likviidne instrument, sest investoril on õigus siseneda fondi ja väljuda sellest kord kuus.

Fond kasutab riskifondi (hedge fund) strateegiat ning on võimeline saama kasumit nii kasvaval kui ka langeval fonditurul.

Fondi tootlus 2021. aastal oli 23,228%.

Fondi tootlus 2022. aastal oli 13,666%.

Fondi tootlus 2023. aastal oli 16,831%.

Fondi tootlus 2024. aasta algusest 4.930%.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Ettevõttest

FB Asset Management AS on varahalduse firma, millel on Eesti Finantsinspektsiooni litsents. Me juhime professionaalselt aktivaid ja isiklikke fonde. FB Asset Management on spetsialiseerunud nii ühiste kui ka individuaalsete investeerimistoodete loomisele, püüdes sealjuures tagada investeeritavate vahendite absoluutse tulususe, olenemata turukonjunktuurist.

Meie teenused:

  • fondiinvesteeringud (isiklike fondide kaudu)
  • fondide professionaalne juhtimine
  • uute fondide loomine

Rajatud usaldusele ja teaduslikule lähenemisele

Usaldus

Absoluutselt kõigi oma investeeringute puhul kasutame omakapitali võrdselt kaasatuga. Meie strateegiad ja tööpõhimõtted on läbipaistvad ja investoritele arusaadavad.

Teaduslik lähenemine

Meie strateegiad on matemaatiliselt kontrollitud ning kasutavad ära turu ebaefektiivsust. Need matemaatilised mudelid võimaldavad sekundi murdosa vältel töödelda miljoneid operatsioone ning arvutada ettenähtud tõenäosusega strateegiaid ja juhtida riske.

Tootlus

Iga fondistrateegia eesmärk on pakkuda investorile mõõduka riski juures suuremat tulusust, võrreldes pangahoiustega, olenemata traditsiooniliste turgude liikumissuunast. Meie aktiivsete fondide strateegiate tulusus on olnud 8–17% aastas.

Kas soovite nõu pidada?Me võtame teiega ühendust e-maili või telefoni teel, et kokku leppida täpsema aega.