×
  • en
  • ru

Investeerimise filosoofia

Meetodid

Varade aktiivse juhtimise meetodid võimaldavad pikaajalises perspektiivis saavutada meie fondidel paremaid tulemusi võrreldes turu juhtivate indeksitega, olenemata valitsevast turusituatsioonist. Tulemused saavutatakse investeerimismudelite abil, mis on välja töötatud professionaalsete matemaatikute ja programmeerijate abiga ning võimaldavad etteantud tõenäosusega läbi mõelda strateegiaid ja juhtida riske.

Strateegiad

Meie strateegiad võivad anda tulusid nii tõusvatel, langevatel kui ka külgsuunas liikuvatel turgudel. Iga fondistrateegia eesmärk on anda klientidele juhitava riski puhul soodsamat tulu pangahoiustega võrreldes, samuti stabiilsemat tulusust pikemal investeerimisperioodil.

Riskijuhtimine

Strateegiate riski juhitakse VaR riskiväärtuse (Value at risk) alusel, mis omakorda põhineb volatiivsusel. Eesmärk on hoida ära portfelli väärtuse langus üle 5% 20 päevase perioodi jooksul, 99% tõenäosusega). Tulemuseks saame ühtlasema tulususkõvera kõrgema Sharpe´i koefitsiendiga.

FB Opportunity Fund

Fondi maht

€ 5 697 067

(Seisuga 31.12.2019)

Fondi tootlus

2019
16.439%
2018
14.461%
2017
16.141%
2016
17.876%

Fond on ette nähtud kõrge riskitasemega kutselistele investoritele.

See on aktiivselt juhitav fond.

Fondi eesmärk on kapitalikasv. Fondi loomisest keskmine aasta tootlus oli 14-17%.

Selle fondi jooksev Sharpe´i koefitsient on 4.50.

Fond investeerib vähemalt 60% oma aktivatest tuletisinstrumentidesse USA fonditurul.

Fond on likviidne instrument, sest investoril on õigus siseneda fondi ja väljuda sellest kord kuus.

Fond kasutab riskifondi (hedge fund) strateegiat ning on võimeline saama kasumit nii kasvaval kui ka langeval fonditurul.

Strateegia, mida kasutatakse fondi asutamise algusest (7. märts 2016) on näidanud üldist tulusust 66%.

 

Alates 01.04.2020 hakkavad kehtima FB Opportunity Fund’i uued tingimused. Uute tingimustega saate tutvuda siin.

 

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

FB Income Fund

Fondi maht

€ 8 341 827

(Seisuga 27.12.2019)

Tootlus FB Income Fund Unit E

2019
8.251%
2018
8.81%
2017
8.837%
2016
8.998%
2015
9.292%
2014
1.236%

Fond on ette nähtud mõõduka riskitasemega kutselistele investoritele.

Fondi eesmärk on stabiilne kapitalikasv. Fondi asutamisest keskmine aasta tootlus oli 8-9%.

Suurema osa oma aktivatest investeerib fond Eesti ettevõtete väärtpaberitesse.

Fond on likviidne vahend, sest investoril on õigus siseneda sellesse ja väljuda kord nädalas.

Strateegia, mida on kasutatud fondi asutamisest peale (4. november 2014), on näidanud kumulatiivset tulusust 46%.

Alates 2019. aasta märtsist on fond emiteerinud uut liiki osaku (Unit D), mille omanikule makstatkse välja intress kaks korda aastas.

 

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Ettevõttest

FB Asset Management AS on varahalduse firma, millel on Eesti Finantsinspektsiooni litsents. Me juhime professionaalselt aktivaid ja isiklikke fonde. FB Asset Management on spetsialiseerunud nii ühiste kui ka individuaalsete investeerimistoodete loomisele, püüdes sealjuures tagada investeeritavate vahendite absoluutse tulususe, olenemata turukonjunktuurist.

Meie teenused:

  • fondiinvesteeringud (isiklike fondide kaudu)
  • fondide professionaalne juhtimine
  • uute fondide loomine

Rajatud usaldusele ja teaduslikule lähenemisele

Usaldus

Absoluutselt kõigi oma investeeringute puhul kasutame omakapitali võrdselt kaasatuga. Meie strateegiad ja tööpõhimõtted on läbipaistvad ja investoritele arusaadavad.

Teaduslik lähenemine

Meie strateegiad on matemaatiliselt kontrollitud ning kasutavad ära turu ebaefektiivsust. Need matemaatilised mudelid võimaldavad sekundi murdosa vältel töödelda miljoneid operatsioone ning arvutada ettenähtud tõenäosusega strateegiaid ja juhtida riske.

Tootlus

Iga fondistrateegia eesmärk on pakkuda investorile mõõduka riski juures suuremat tulusust, võrreldes pangahoiustega, olenemata traditsiooniliste turgude liikumissuunast. Meie aktiivsete fondide strateegiate tulusus on olnud 8–17% aastas.

Kas soovite nõu pidada?Me võtame teiega ühendust e-maili või telefoni teel, et kokku leppida täpsema aega.