×
  • en
  • ru

Fondi tootlus

(seisuga 31.01.2020)

Opportunity Fund

jaanuar 2020
1.622%
1 aasta
16.559%
Alates märts 2016*
66.284%
* fondi töö alustamise kuupäev

Income Fund (Unit E)

veebruar 2020
0.718%
1 aasta
8.33%
Alates november 2014*
45.952%

Income Fund (Unit D)

veebruar 2020
0.704%
1 aasta
7.42%
Alates märts 2019*
7.42%
* fondi töö alustamise kuupäev

FB Opportunity Fund

Aktiivselt juhitav fond, mis on orienteeritud absoluutse tulususe saavutamisele.
Miks FB Opportunity Fund?
  • Fond on tänu erilistele investeerimisstrateegiatele võimeline saama tulu nii kasvaval kui ka langeval turul ning turustagnatsiooni perioodidel.
  • Fond on likviidne instrument, kuna investoril on võimalik sellesse siseneda ja väljuda kord kuus.
  • Fond kuulub madala kulutasemega fondide kategooriasse (puuduvad tasud sisenemise ja väljumise eest, samuti juhtimistasu).
  • Fond kasutab riskifondi strateegiat. Strateegia, mida on kasutatud fondi asutamisest peale (7. märts 2016), on andnud üldist tulusust 66%.


Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi maht

€ 6 462 493

(Seisuga 31.01.2020)

FB Opportunity Fund ajalooline tootlus

Fondi tootlus

jaanuar 2020
1.622%
1 aasta
16.559%
Jooksva aasta algusest
1.622%
Strateegia algusest
66.284%

FB Opportunity Fund´i strateegia

Fond kasutab keerulisi kauplemisstrateegiaid, kuhu kuuluvad tihtipeale võimenduse kasutamine, lühikeseks müümine ja tuletatud finantsinstrumendid. Fond investeerib vähemalt 60% oma aktivatest tuletisinstrumentidesse USA fonditurul. Põhilised kauplemisinstrumendid on USA fondituru juhtivate indeksite (S&P 500, Russell 2000) optsioonid.

Kauplemise ajalugu FB Opportunity Fund strateegia järgi võrreldes S&P (SPX) ja DAX 30

Nagu suurema osa investeeringute puhul võib ka selliste investeeringute kasv olla negatiivne ning strateegia eesmärkide saavutamine ei ole alati garanteeritud. Püstitatud eesmärk ei ole  garantii ega taga edukaid tulemusi.

Osaku maksumus

(Seisuga 31.01.2020)

Osaku NAV
1544.6745
Osaku ost
1544.6745
Osaku müük
1544.6745
Sharpe’i suhtarv
4.50
Fondi volatiilsus
1.00

Riskijuhtimine

Fond on rajatud rangetele, firmas kinnistunud riskijuhtimisreeglitele, mille hulka kuuluvad:
  • kauplemisinstrumendi valiku kriteeriumid;
  • tasemete valiku kriteeriumid;
  • aktivate liikumise arvestamise tõenäolised mudelid, arvestades oodatava volatiivsusega;
  • kontroll riskiväärtuse VaR (Value at Risk) üle.

 

Investeerimise eesmärk

Eesmärk on anda investorile võimalus saada investeeritavalt kapitalilt märksa suuremat tulu, mis ületab oluliselt pangadeposiitide intressimäärasid ja inflatsiooni 3–7 aasta perspektiivis. Fond on mõeldud kõrge riskitasemega investoritele.

FB Opportunity Fund kuuandmed

20162017201820192020
jaanuar1.006%1.120%1.765%1.622%
veebruar1.451%-4.280%1.255%
märts0.001%1.241%0.655%1.213%
aprill1.270%1.624%3.054%1.264%
mai1.668%1.757%2.070%0.006%
juuni1.596%1.207%1.698%1.533%
juuli1.431%1.213%1.503%0.248%
august1.474%1.748%1.274%3.031%
september1.105%1.201%1.093%2.081%
oktoober1.966%1.228%2.215%1.535%
november1.564%1.332%1.443%1.125%
detsember1.613%1.146%2.088%1.171%
Aasta tootlus17.876%16.141%14.461%16.439%

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi põhiandmed

 

Fondivalitseja: FB Asset Management AS
ISIN: EE3500110236
Bloomberg: FBOPPOR ET
Turud: USA
Instrumendid: Tuletisinstrumendid, sh indeksoptsioonid ja võlakirjad
Valuuta: EUR
Osaku maksumus: 1 000 EUR
Minimaalne
investeeringusumma:
100 000 EUR
Varade suhe: Vähemalt 60 % finantsinstrumentides
Risk: kõrge
NAV: iga kuu
Dividendid: fond ei maksa dividende
Halduskulud: edukustasu 30% tulust
Investori kulud: 0% tasu fondi sisenemise eest
0% tasu fondist väljumise eest
Registripidaja: Swedbank
Aruandlusperiood: iga kuu