×
  • en
  • ru

FB Opportunity Fund

Aktiivselt juhitav fond, mis on orienteeritud absoluutse tulususe saavutamisele. Miks FB Opportunity Fund? Fond on tänu erilistele investeerimisstrateegiatele võimeline saama tulu nii kasvaval kui ka langeval turul ning turustagnatsiooni perioodidel. Fond on likviidne instrument, kuna investoril on võimalik sellesse siseneda ja väljuda kord kuus. Fond kuulub madala kulutasemega fondide kategooriasse (puuduvad tasud sisenemise ja väljumise […]